Kommunikation skaber den sociale virkelighed

Kommunikation er ikke noget organisationen kan vælge til eller fra. En organisation er kommunikation, fordi kommunikation er selve dét, der konstituerer organisationen.

En organisation er en kompleks størrelse, som skal løse mange forskelligartede kommunikationsopgaver. Kommunikationsvejene i organisationer kan både være vertikale og horisontale, interne og eksterne samt formelle og uformelle.

Kommunikationen i en organisation forbinder kolleger med hinanden, den forbinder medarbejdere og ledere, og den forbinder organisationen med omverdenen. Formålet er både at arbejde med organisationens eksterne profilering samt den interne kultur, som skal samle og motivere medarbejderne til at yde deres bedste. (Uddrag fra KOMMUNIKATION skaber din ORGANISATION)