Kommunikationstrekanten

komm_trekant_med_stoej

Figur 4.3 s. 49 i KOMMUNIKATION skaber din ORGANISATION

Kommunikationstrekanten tilbyder et holistisk syn på organisationens kommunikation, og den illustrerer samspillet mellem ledere, medarbejdere og omverden. Den bygger på et socialkonstruktivistisk verdenssyn, hvor mening og identitet er til forhandling, og der kan eksistere mange forskellige sandheder side om side, som kæmper om at opnå hegemoni (at blive den dominerende opfattelse).

Se Kommunikationstrekanten præsenteret her