Socialkonstruktivisme

Socialkonstruktivisme er et videnskabsteoretisk begreb, og det er det ståsted, der arbejdes ud fra i Rlease. Grundtanken inden for socialkonstruktivisme er, at kommunikation skaber den sociale verden. Det betyder, at den måde, vi taler om tingene og hinanden på, påvirker både vores egen og modtagers opfattelse. På denne måde skaber kommunikation en form for virkelighed, men det er vigtigt at huske på, at der altid kan kommunikeres om et emne på mere end én måde. Der vil altid være forskellige vinkler at anskue en sag fra, ligesom der vil være forskellige synspunkter på samme sag. Den kommunikation, der foregår, konstruerer altså en virkelighed. Denne virkelighed deles ikke af alle, men eksisterer i et socialt fællesskab – deraf navnet socialkonstruktivisme.

Synlighed

Når grundtanken er, at kommunikation skaber en social virkelighed, betyder det samtidig, at det, der ikke kommunikeres omkring, ikke er synligt for andre. Det eksisterer så at sige ikke – ikke i deres bevidsthed i hvert fald. Gennem kommunikation gør vi tanker, idéer, følelser, forslag og minder synlige. De tanker, idéer og følelser, vi ikke gør synlige gennem kommunikation, eksisterer ikke for andre. Vi kan ikke gætte os til ønsker og behov, og vi kan ikke glædes over anerkendelse, der ikke udtrykkes. Derfor er kommunikation hjørnestenen i enhver relation og enhver organisation.

Identitet

Identitet er ikke en fast størrelse, men genskabes og rekonstrueres derimod gennem den indre dialog, gennem de relationer man indgår i og gennem den kommunikation, man har med andre. Måden, man tænker om sig selv, påvirker ens identitet gennem den indre dialog. Måden, man taler om sig selv, påvirker ens identitet. Den feedback, man oplever fra andre, påvirker ens identitet. Identitet skabes og påvirkes altså kommunikativt, og gennem kommunikation kan man arbejde med både den personlige og den organisatoriske identitet.