Betydningsmodel

Model 7.1 s. 137 i KOMMUNIKATION skaber din ORGANISATION

Mennesket tænker og orienterer sig i og gennem historier. Man skaber mening i sin hverdag og sit liv ved at indsætte hændelser og begivenheder i en større fortælling og på denne måde skabe sammenhæng. Krydserne i modellen er alle de ting, der er foregået og dermed alle de begivenheder, som potentielt kan komme med i historien. Men langt fra alle hændelser får en plads i fortællingen og enhver historie er derfor konstrueret på baggrund af en udvælgelse af hændelser og detaljer. En historie er dermed et bud på en sandhed, men der kan altid fortælles mere end én historie om de samme begivenheder.