Bøger

Branding – teori, modeller, analyse

Med afsæt i semiotikken og narratologien introducerer bogen til branding faget. Brandets immaterielle merværdi spiller en rolle i forbrugerens selviscenesættelse, når der fortælles historier om, hvem man er og hvem man gerne vil være. Også emner som celebrity branding, brand personlighed og oplevelsesbaseret branding berøres.

“Heidi Hansen har skrevet en imponerende grundbog om branding, som kommer rundt om begrebets mange facetter og discipliner”

 

Link til Branding, teori, modeller, analyse på Forlagets hjemmeside

 

KOMMUNIKATION skaber din ORGANISATION

Bogen tager afsæt i en socialkonstruktivistisk og narrativ tilgang til kommunikation og handler om, hvordan kommunikation skaber vores sociale verdenener.
Det medfører, at en organisation ER kommunikation. Kommunikation er ikke noget, organisationen kan vælge til eller fra. Kommunikation er selve dét, der konstituerer organisationen.

“Bogen er et af de bedste bidrag i strømmen af nye danske grundbøger om kommunikation”

 

Link til KOMMUNIKATION skaber din ORGANISATION på Forlagets hjemmeside

 

Online kommunikation – en introduktion

Bogen er en antologi redigeret af Hans-Christian Christiansen og Gitte Rose og med bidrag fra bl.a. Heidi Hansen, Ole E. Andersen, Nanna Friis og Peter Svarre.
Som titlen antyder giver bogen en all-round introduktion til online kommunikation under overskrifter som Usability, Markedsføring, Storytelling, Sprog og formidling, Sociale medier, Interkulturel kommunikation, Online retorik og Webanalyse.
“Der er en behagelig balance mellem teori, eksempler og øvelser…Den er brugbar, uanset om du blot vil snuse til emnet af ren nysgerrighed, om du arbejder med kommunikation til daglig, eller om du overvejer at videreuddanne dig inden for feltet”

 

Link til Online kommunikation – en introduktion på Forlagets hjemmeside

 

Marketingmodeller

Modelsamlingen giver et overblik over de mest centrale marketing- og brandingmodeller. Hver model præsenteres kort og beskrives derefter under de tre overskrifter

  • Hvad handler modellen om?
  • Hvad kan du bruge modellen til?
  • Hvilke svagheder har modellen?

Link til Marketingmodeller på Forlagets hjemmeside

Kommentarer er lukket, men trackbacks and pingbacks er åbne.