Kommunikation skaber virkelighed

Bøger_på_havebord_1
En organisation er kommunikation. Kommunikation er ikke noget organisationen kan vælge til eller fra. Kommunikation er selve dét, der konstituerer organisationen.

En organisation er en kompleks størrelse, som skal løse mange forskelligartede kommunikationsopgaver. Kommunikationsvejene i organisationer kan både være vertikale og horisontale, interne og eksterne samt formelle og uformelle.

Kommunikationen i en organisation forbinder kolleger med hinanden, den forbinder medarbejdere og ledere, og den forbinder organisationen med omverdenen. Formålet er både at arbejde med organisationens eksterne profilering samt den interne kultur, som skal samle og motivere medarbejderne til at yde deres bedste. (Uddrag fra KOMMUNIKATION skaber din ORGANISATION)